Култура

Нашиот систем на вредности

 
Ние цврсто веруваме во вредностите кои ја претставуваат основата на нашето работење. Тоа се:
 
Домот. Се започнува и завршува во домот. Токму затоа  и претставува најважен дел од нашето работење.
Клиентите. Секогаш се на прво место.
Тимска работа. Заедно секогаш постигнуваме повеќе.
Доверба. Затоа што без неа не можеме да постигнеме резултати.

Нашите вработени


Затоа што вработените ја претставуваат нашата компанија, ние се обидовме да создадеме средина во која до израз ќе дојдат тимската работа, нивните вештини и идеи, како и место во кое тие ќе ја изградат кариерата.