Политика на приватност

Почитувани корисници,
 
Ние се грижиме за Вашата приватност. Сите информации кои ги прибираме се информации околу посетеноста на нашата веб страна, податоци за тоа колку посетителите се задржуваат на неа и кои страници ги гледаат, од каде доаѓаат посетителите и кој интернет протокол го користат.
 
Ние не прибираме информации кои се од личен карактер, освен доколу самите не одлучите да ни ги дадете преку електронска пошта. Дури и кога ќе ни ги дадете, ние ги чуваме како строго доверливи и нема да ги отстапиме на трети лица.
 
Ве предупредуваме дека доколку со линк бидете насочени кон веб страни кои не се наша сопственост, Вие ќе бидете подложни на нивните политики на приватност и ИХНЕ нема да одговара за нивните дејности.