Услови за користење

Добредојдовте на www.ihne.mk!
 
Ве молиме прочитајте ги условите за користење на оваа веб страна.
 
Оваа веб страна има за цел да им пружи на корисниците информации за недвижнини кои се на продажба или за изнајмување преку продажната мрежа на агенти на ИХНЕ, како и други информации за услуги кои ги нуди нашата компанија.
 
Доколку решите да го употребите нашиот сервис за да ни испратите информација околу некоја недвижност што сакате да ја продадете / изнајмите со посредство на нашата агенција, тогаш, доколку вашата понуда биде прифатена од наша страна, ќе бидете обврзани со нашите услови за посредување, а тоа се: провизија од 2% + ДДВ од купопродажната цена на недвижноста, или една месечна закупнина + ДДВ, доколку недвижноста се дава под закуп.
 
Со пристапувањето на оваа веб страна, се претпоставува дека вие сте ги прочитале условите за користење и дека се согласувате со истите. Доколку не се согласувате, Ве молиме не ја користете оваа веб страна.